Zabezpieczenie medyczne Kongresu

I ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE

Zabezpieczenie medyczne dla II Kongresu Edukacyjnego IT i Szachy zapewnia Centrum Medyczne Medyk w Rzeszowie.

II ZALECENIA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE

W trakcie trwania Kongresu obowiązują następujące zalecenia sanitarno-epidemiologiczne dotyczące zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2:

  1. Na terenie obiektu obowiązuje nakaz noszenia maseczek.
  2. Często myj i dezynfekuj ręce.
  3. Zachowaj odległości co najmniej 1,5 metra od osób, które kichają bądź kaszlą.
  4. Kaszląc lub kichając zakrywaj nos i usta łokciem bądź chusteczką, którą od razu wyrzuć.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom Kongresu sale w których odbywają się warsztaty zostaną poddane dezynfekcji, a w trakcie trwania Kongresu w umieszczone zostaną wirusobójcze lampy UV-C.

III TESTY I SZCZEPIENIA

W trakcie trwania Kongresu Centrum Medyczne Medyk utworzy mobilny punkt wymazowo-szczepienny. Dla osób zainteresowanych będzie możliwość wykonania szybkiego testu antygenowego na obecność wirusa SARS-CoV-2 oraz szczepień ochronnych przeciwko COVID-19.

 

 Novitel sp. z o.o. z Mielca w ramach zabezpieczenia medycznego Kongresu
przeciw COVID-29 dostarczy bramkę monitorująco-dezynfekującą.

 

 

 

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia