RADY KONGRESU

RADA PROGRAMOWA Kongresu IT – SZACHY (G2 ARENA) 21/22 wrzesień 2021

 

IMIĘ NAZWISKO

Funkcja

Firma/Instytucja

Funkcja w radzie

Marcin Lasek

Prezes Zarządu

ISOFT

Członek

Maciej Polański

Dyrektor

SP Leżajsk

Członek

Radosław Panas

Prezes Zarządu

VCC

Członek

Adam Tomaszewski

Dyrektor

ZSMiO w Jarosławiu

Członek

Zdzisław Nowakowski

Dyrektor

CKPiDN w Mielcu

Członek

Stanisław Mazur

Prezes Zarządu

Centrum Medyczne Medyk w Rzeszowie/Stowarzyszenie Podkarpacki

Klaster Zdrowia i Profilaktyki

Członek

Adam Góral

Prezes Zarządu

Asseco S.A.

Członek

Małgorzata Rauch

Podkarpacki Kurator Oświaty

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Przewodniczący

Dawid Cycoń

Prezes Zarządu

ML System S.A.

Członek

Piotr Selwa

Wiceprezes Zarządu

D.A.Glass Sp. z o.o.

Członek

dr hab. Czesław Jasiukiewicz

Dziekan Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej PRz

Politechnika Rzeszowska

Członek

Maciej Karasiński

Prezes Zarządu

Sportowo-Kulturalny Klub Szachowy w Przemyślu

Sekretarz

Andrzej Iskrzycki

Nauczyciel Konsultant

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

Członek

Marek Kondziołka

Kierownik Wydziału

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Członek

Paweł Zaskalski

Wiceprezes Zarządu

Polski Związek Szachowy, Prezes Zarządu Podkarpackiego Związku Szachowego

Członek

 

RADA ORGANIZACYJNA Kongresu IT – SZACHY (G2 ARENA) 21/22 wrzesień 2021

 

IMIĘ NAZWISKO

Funkcja

Firma/Instytucja

Funkcja w Radzie

Maciej Karasiński

Prezes Zarządu

Sportowo-Kulturalny Klub Szachowy w Przemyślu

Przewodniczący

Bogdan Romaniuk

Wiceprezes Zarządu

Fundacja NiG I. Łukasiewicza

Członek

Piotr Pilch

Wicemarszałek, szachista-instruktor szachowy, nauczyciel

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Członek

Marek Kondziołka

Kierownik Wydziału

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Członek

Sławomir Wolski

Prodziekan

Wydział Matematyki Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej

Członek

Kamil Szymański

Prezes Zarządu

G2A Arena w Jasionce

Członek

Artur Grzesik

Dyrektor

Centrum Medyczne MEDYK w Rzeszowie-Centrum Badawczo-Rozwojowe/ Stowarzyszenie Podkarpacki Klaster Zdrowia i Profilaktyki

Członek

Paweł Zaskalski

Wiceprezes Zarządu

Polski Związek Szachowy, Prezes Zarządu Podkarpackiego Związku Szachowego

Członek

Krystyna Wróblewska

Dyrektor

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

Członek

Stanisław Kusiak

Wicedyrektor

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

Członek

Michalina Czarnota

Koordynator

Centrum Medyczne MEDYK w Rzeszowie/Stowarzyszenie Podkarpacki Klaster Zdrowia i Profilaktyki

Członek

Marian Bysiewicz

Sędzia Międzynarodowy

Podkarpacki Związek Szachowy

Członek

 

RADA NAUKOWA Kongresu IT – SZACHY (G2 ARENA) 21/22 wrzesień 2021

 

IMIĘ NAZWISKO

Funkcja

Firma/Instytucja

prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik

Rektor Politechniki Rzeszowskiej

Przewodniczący

dr hab. Iwona Włoch, prof. PRz

Prorektor ds. Kształcenia Politechniki Rzeszowskiej

Członek

dr hab. Czesław Jasiukiewicz, prof. PRz

Dziekan Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej, Politechnika Rzeszowska

Członek

dr hab. Jarosław Górnicki, prof. PRz

Przewodniczący Rady Dyscypliny Matematyka, Politechnika Rzeszowska

Członek

dr Małgorzata Wołowiec-Musiał

Prodziekan ds. Kształcenia – kierunek matematyka, Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej, szachistka

Członek

dr Artur Grzesik, MBA

Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego, Centrum Medyczne MEDYK w Rzeszowie/Stowarzyszenie Podkarpacki Klaster Zdrowia i Profilaktyki

Członek

dr inż. Dominik Strzałka, prof. PRz

Kierownik Zakładu Systemów Złożonych, Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej

Członek

dr Urszula Bednarz

Prodziekan ds. Kształcenia – kierunek inżynieria i analiza danych, Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej, Politechnika Rzeszowska

Członek

dr Sławomir Wolski

Prodziekan ds. Rozwoju, Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej, Politechnika Rzeszowska

Sekretarz