Ewa Draus

Ewa Draus

Radna Województwa Podkarpackiego IV, V i VI kadencji. W VI kadencji Wicemarszałek województwa podkarpackiego, członek Komisji Rozwoju Regionalnego, Komisji Gospodarki i Infrastruktury.

Posiada wyższe wykształcenie z zakresu socjologii i ekonomii. Jest absolwentką Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Instytutu Nauk Społecznych i Ekonomicznych przy Instytucie Katolickim w Paryżu. We Francji ukończyła także Wyższą Szkołę Handlową w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami międzynarodowymi.

Jest wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Politologii. Doświadczenie w administracji publicznej zdobywała pełniąc m.in. funkcję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w latach 2000-2003 i Wojewody Podkarpackiego w latach 2005-2007. Od lat działa  społecznie w organizacjach pozarządowych, współtworzyła stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju powiatu kolbuszowskiego.

Małgorzata Rauch

Małgorzata Rauch
Doświadczony nauczyciel, dyrektor szkoły, wieloletni egzaminator części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego oraz maturalnego języka polskiego, ekspert, edukator i trener ogólnopolskich warsztatów metodycznych oraz szkoleń dla egzaminatorów OKE w Krakowie; także wojewódzki koordynator egzaminu gimnazjalnego i przewodnicząca zespołu egzaminatorów; certyfikowany nauczyciel krytycznego myślenia, wieloletni konsultant metodyczny wydawnictwa, menager; od 2016 Podkarpacki Kurator Oświaty. Edukacja, która jest jej pasją, skierowała ją na tory licznych form doskonalenia zawodowego, w tym kursów kwalifikacyjnych i studiów podyplomowych. Inicjatorka i organizatorka wielu konferencji, przedsięwzięć i projektów współpracy o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i wojewódzkim na rzecz oświaty i środowiska we współpracy z rożnymi instytucjami i organizacjami. Zdecydowana propagatorka idei wychowania do wartości i pedagogiki personalistycznej. Autorka innowacji pedagogicznych, programu edukacyjnego dla nauczycieli polonistów, licznych publikacji o tematyce edukacyjnej i naukowej.

Jolanta Wiewióra

Jolanta Wiewióra
Dyrektor zarządzająca HR i komunikacją w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zanim dołączyła do BGK przez ostatnie 10 lat pracowała w Banku Zachodnim WBK. Najpierw jako HR biznes partner, a następnie dyrektor HR współtworzyła strategię zarządzania zasobami ludzkimi i pracowała nad jej sukcesywną implementacją. Przez dwa ostatnie lata odpowiadała za transformację kulturową banku, przez ostatni rok - także za komunikację HR. Wcześniej z sukcesem realizowała projekty związane z określaniem ról dyrektora regionu i oddziału. W swojej karierze współpracowała zarówno z jednostkami sprzedaży, jak i wsparcia. Przez wszystkie lata swojej pracy zarządzała rozproszonymi zespołami: najpierw menedżerów i ekspertów ds. HR, potem także specjalistów ds. komunikacji. Pierwsze szlify merytoryczne i menedżerskie zdobywała zaś w międzynarodowych strukturach Coca-Cola Company.

Z wykształcenia jest prawnikiem. Jest też certyfikowanym trenerem oraz diagnostą MBTI – złożonej metody badawczej określającej profile osobowości. Jej największą pasją jest praca z ludźmi. Od wielu lat angażuje się w projekty wolontariackie – jako wiceprezes fundacji BZ WBK czy członek jej rady. Działa też społecznie w Stowarzyszeniu Pomocy Niepełnosprawnym „Bądźcie z Nami”, które zajmuje się integracją dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi.

Dawid Cycoń

Dawid Cycoń
Prezes Zarządu, współzałożyciel i wiodący akcjonariusz Spółki ML System S.A. Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Przez 12 lat pełnił samodzielne funkcje specjalisty oraz kierownika w pionach marketingu i sprzedaży takich spółek jak FAKRO czy REYNAERS. Pomysłodawca i współzałożyciel firmy ML System S.A., którą w czerwcu 2018 r. z sukcesem wprowadził na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Współtworzy strategię rozwoju Firmy w oparciu o rozwój i transfer wyników prac badawczych do skali przemysłowej. Pomysłodawca i realizator Fotowoltaicznego Centrum Badawczego ML System S.A. Współtworzy rynek dla produktów BIPV i Smart City. Współautor 14 zgłoszeń patentowych (w tym 10 przyznanych patentów), 6 wzorów użytkowych objętych prawem ochronnym, a także publikacji z zakresu ogniw i modułów fotowoltaicznych. Laureat Wyróżnienia od Polskiej Rady Biznesu w kategorii ‘Wizja i Innowacje’. Ponadto odebrał szereg nagród za rozwój Spółki ML System S. A., m. in.; Spółka Roku z indeksu sWIG80, Giełdowa Spółka Roku 2020, Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP, European Leadership Awards w kategorii Innovation of The Year. Członek Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP, jak również Rady Gospodarczej przy Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej.

Piotr Pilch

Piotr Pilch

Polski polityk, nauczyciel i samorządowiec, w latach 2017–2018 Wicewojewoda Podkarpacki, od 2018 Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, obecnie Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.

Ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie na kierunku geografia oraz podyplomowe studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z zakresu zarządzania oświatą i edukacji dla bezpieczeństwa. Zawodowo związany z oświatą. W latach 2007–2016 był wicedyrektorem Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie do spraw oddziału w Przemyślu. W maju 2016 został pełniącym obowiązki dyrektora tej instytucji, a we wrześniu 2016 po wygraniu konkursu objął stanowisko jej dyrektora.

7 lutego 2017 powołany na stanowisko wicewojewody podkarpackiego. Pełnił tę funkcję do 29 stycznia 2018, kiedy to został wybrany do zarządu województwa podkarpackiego.

Jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Z listy tego ugrupowania w wyborach w 2018 uzyskał mandat radnego sejmiku podkarpackiego VI kadencji. W nowej kadencji objął funkcję wicemarszałka województwa.

Renata Kościelniak

Renata Kościelniak
Ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku psychologia. Przez większość swojego życia zawodowego związana była z mediami. Pracowała jako na planach dużych programów rozrywkowych, przy produkcji seriali dokumentalnych i fabularnych. Od czasu studiów związana jako wolontariusz i współpracownik z kilkoma fundacjami.
Od 2019 roku zarządzą Fundacją BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego. Matka trójki dzieci. Uwielbia spędzać czas z rodziną i podróżować.

Paweł Skoczowski

Paweł Skoczowski
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łańcuckiego, prezes zarządu TRANSGAZ S.A., konsultant w obszarze strategii i innowacji, rozwija projekty technologiczne tworzone przez Startupy w ramach Platformy Startowej "Start in Podkarpackie" oraz jako doradca w Programie PARP Akademia Menedżera Innowacji, współzałożyciel Fundacji Polski Instytut Transferu Innowacji.

Roland Jakubowski

Roland Jakubowski
Przedsiębiorca  z 20 letnim stażem , prezes Agencji Reklamy i Marketingu Biznes Polska, specjalizującej się w produkcji i obsłudze reklamy zewnętrznej i kreacji wizerunku przedsiębiorstw sektora handlowego, inwestor i deweloper w branży nieruchomości.
Ukończył Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, specjalizacja marketing i zarządzanie, uzyskał tytuł doktora w specjalności mediów i komunikacji. W latach 2008 – 2016 współtwórca wizerunku zewnętrznego sieci handlowych o zasięgu krajowym i zagranicznym.
Posiada zainteresowania naukowe w obszarze PR, komunikacji marketingowej oraz kreacji wizerunku personalnego. Ceni aktywność fizyczną, jego pasją jest judo (posiada stopień mistrzowski -  3 dan) -  instruktor judo, aktywnie nurkuje ,w zimie uprawia skitouring w polskich Tatrach. Prywatnie mąż i ojciec dwóch synów, mieszka w Rzeszowie.

Stanisław Mazur

Stanisław Mazur

Lekarz medycyny, specjalista chorób wewnętrznych i kardiolog, stypendysta naukowy w Hamburgu oraz Filadelfii, autor kilku publikacji naukowych. Pionier inicjatyw prozdrowotnych. Inicjator działań społecznych, poświęconych edukacji prozdrowotnej oraz profilaktyce zdrowia. Prekursor prywatnej służby zdrowia w Rzeszowie. Od ponad 32 lat wraz z rodziną prowadzi firmę Centrum Medyczne Medyk – pierwszy prywatny podmiot leczniczy na terenie miasta Rzeszowa, jedną z najszybciej rozwijających się sieci placówek medycznych w województwie podkarpackim. Obecnie Centrum Medyczne Medyk świadczy usługi medyczne dla ponad pół miliona pacjentów, 8000 firm oraz łącznie daje pracę ponad 900 osobom. W ciągu kilkudziesięciu lat zorganizował tysiące spotkań edukacyjnych i akcji prozdrowotnych. "Zasłużony dla Miasta Rzeszowa", laureat wielu nagród w tym nagrody Rzecznika Praw Pacjenta "Złoty Lider" w konkursie Ochrony Zdrowia 2019.

Katarzyna Podraza

Katarzyna Podraza

Magister zarządzania i marketingu, studia podyplomowe EMBA. Właścicielka przedsiębiorstwa Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości.

Posiada 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, w zarządzaniu zespołami, w zarządzaniu projektami innowacyjnymi, edukacyjnymi, społecznymi na terenie całej Polski. Inicjator i promotor wielu przedsięwzięć klastrowych, grantowych. Dyrektor Inkubatora innowacji społecznych oraz Podkarpackiego Regionalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Współpracuje z licznymi instytucjami, samorządami, przedsiębiorstwami w kraju i za granicą.  

Joanna Łoś

Joanna Łoś

Starszy Specjalista ds. sprzedaży w Regionie Podkarpackim BGK. Szerokie doświadczenie w bankowości. Od 25 lat na licznych stanowiskach doradczych, eksperckich, we współpracy z osobami fizycznymi, przedsiębiorcami, jednostkami samorządu terytorialnego. W BGK od 3 lat, wcześniej praca w bankach komercyjnych.

Tomasz Czop

Tomasz Czop

Tomasz Czop - ekonomista, przedsiębiorca, pracownik samorządowy, absolwent Politechniki Rzeszowskiej i Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
W latach 1999-2005 pracował w Podkarpackim Oddziale PFRON. Prowadził własną agencję zatrudnienia. 2007-2011 wicedyrektor ds. Rynku Pracy w WUP Rzeszów.

Inicjator tworzenia na Podkarpaciu pierwszych zakładów aktywności zawodowej oraz centrów i klubów integracji społecznej.

Od czerwca 2013 roku Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Podkarpackiego
odpowiedzialnej za kreowanie regionalnej polityki rynku pracy i koordynację programów unijnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Negocjował z Komisją Europejską kształt programów polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Założyciel pierwszej w kraju Młodzieżowej Rady Rynku Pracy. Propaguje rozwiązania dążące do zacieśnienia współpracy między sektorami edukacji,
szkolnictwa wyższego, otoczenia biznesowego i instytucji rynku pracy.

Lucjusz Nadbereżny

Lucjusz Nadbereżny
Lucjusz Nadbereżny – Prezydent Miasta Stalowa Wola
Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli. Ukończył politologię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, a następnie prawo na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli.
W 2014 wystartował w wyborach na urząd prezydenta Stalowej Woli, wygrywając w pierwszej turze głosowania. W październiku 2015 został członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę.